pro koho to děláme

Jsme součástí přehlíženého sektoru tzv. neformálního vzdělávání. Světa organizací i jednotlivců, kteří se podílejí na výchově dětí i dospělých, jejich osobnostním rozvoji i učení. Obáváme se, že význam a přínos tohoto sektoru si uvědomíme, až o něj přijdeme. Tomu chceme předejít, a proto tuto konferenční platformu vzdělávání a vzájemného sdílení pořádáme. Konference je přístupná všem stoupencům rozvoje, výchovy a vzdělání bez ohledu na instituce, v nichž působí.