naše teze

1. dobrodružství je nenahraditelný fenomén ve výchově a vzdělávání

2. prožitek rizika je nepostradatelný pro zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj člověka

3. riziko je rozpoznatelné a řiditelné

4. uznáváme, že stále zůstane část, která řiditelná není. To však pro nás není argument k tomu, abychom vymítáním rizika ochudili nabývání životních zkušeností