co tam děláme

Chceme inspirovat, k akci i zamyšlení. Na konferenci během jednoho dne vystoupí 6-8 hostů z oblasti psychologie, pedagogiky, medicíny, práva, kteří mají k dané problematice co říci. Vycházíme z předpokladu, že v různosti sdílených pohledů leží bohatství poznání. Dbáme na zachování rovnováhy „zisků a ztrát“ dobrodružství. To znamená, že stejnou měrou inspirujeme k odvaze i rozvážnosti.