Category Archives: ŘEČNÍCI & TÉMATA

Hlavní řečníci konference

komarek

Stanislav Komárek

Biolog, filosof, profesor na Přírodovědecké fakultě UK. Získal doktorát v oboru filosofie výchovy. Úspěšný spisovatel: autor svébytných esejů, romanopisec, publicista. Zabývá se etologií, antropologií, vztahem přírody a kultury. Své bohaté znalosti evoluce člověka a přírody vůbec využívá k poutavým interpretacím stavu civilizace současnosti i odhadu budoucích trendů.

…a proč jsme pana profesora pozvali?

Schopnost zvládat riziko je ryze evoluční a evolucí prověřený vynález. Tato schopnost nás jako živočišný druh vynesla na vrchol(?) pyramidy. Její úpadek pravděpodobně nepovede k našemu sesazení ve prospěch lidoopů, ale jistý rozklad osvědčených vzorců chování a mezilidského soužití přinese. Pan profesor nás seznámí se stále klesající připraveností západní kultury k jakémukoli riziku, byť sebe menšímu. Bytí je ovšem rizikové a i při největší opatrnosti končí smrtí – máloco je tak nezdravého a nebezpečného jako život sám. Každá šance je zároveň určitým způsobem riziková, jen nebytí na hřbitově je zcela bezrizikové – jen tam jsou „jistoty“.

vosahlikova1

Tereza Vošahlíková

Je hlavní propagátorkou lesních mateřských školek u nás. Studovala v Německu a stála u základů Asociace lesních mateřských škol, která sdružuje a podporuje příznivce celoročního kontaktu předškolních dětí s přírodou. Založila program Školka blízká přírodě určený všem mateřským školám a vede výzkum zaměřený na přínosy pravidelného pobytu v přírodě pro rozvoj dětí. Aktuálně se nejvíce věnuje ještě ne ročnímu Ondráškovi. www.lesnims.cz

…a proč jsme Terezu pozvali?

Tereza vyhání děti ven na vzduch stejně jako naše zavedené představy o potřebě tepla, pohodlí a bezpečí. Dospělí se chytají za hlavu z přemíry rizika, děti si studený odchov pochvalují, resp. si ho ani nevšimnou. Tereza nám navíc nabízí ojedinělý úhel pohledu: co dětem hrozí tím, že to nezkusí. Vedle přesvědčení, že dělá dobrou věc nám nabídne i druhou stranu mince: jak nastavit minimum podmínek bezpečí, které děti potřebují.

Microsoft PowerPoint - Prezentace2 

MonikaLausmanovaMonika Laušmanová

Monika je jednou z mála vrcholných manažerek ve světě českého finančnictví, je ředitelkou úseku řízení rizik v České spořitelně. Působí jako předsedkyně Komise pro bankovní regulaci České bankovní asociace. Je doktorka přírodních věd, absolvovala matematicko-fyzikální fakultu UK Praha, kde před vstupem do světa byznysu působila jako lektor  na katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky. Ve volném čase je vášnivá lyžařka, která se – přes svojí profesi – nebojí pustit do extrémnějších terénů. Je matkou dvou dcer na prahu dospělosti (…o riziku ví tedy své)

… a proč jsme Moniku pozvali?

Exaktnímu řízení rizik se věnuje prakticky celý svůj život. Umí spočítat věci, které si většina lidí neumí ani představit. Přesto všechno si je vědoma, jak významnou roli v zacházení s rizikem hraje lidský faktor, okolnosti rozhodování a úsudku. Jelikož se pohybuje v přísně regulovaném prostoru, má před námi náskok a může s námi sdílet zkušenosti, jaké důsledky přebujelá regulace a risk management přináší. Bude se s námi bavit o rozkolísané odpovědnosti za vlastní rozhodnutí a o pohodlnosti, kterou pevný svět pravidel dává prostor. Monika přinese pohled ze světa “velkého byznysu” a možná zjistíme, že naše snahy o dobrodružnou výchovu nacházejí ohlasy i tam.

Holeysovsky

Jan Holeyšovský

Psycholog a psychoterapeut se zaměřením na Person Centered Approach. Přednáší na řadě vysokých škol. Je členem stavovské rady České asociace koučů. Jako kouč a konzultant spolupracuje s řadou korporátních klientů. Založil společnost Almakon, která s specializuje na rozvoj lidských zdrojů, řízení změn. Člen Prázdninové školy Lipnice, který vedl řadu projektů v 80. letech a podílel se na výchově nových instruktorů.

…a proč jsem pana doktora pozvali

Jako dlouholetý člen Prázdninové školy Lipnice má bohaté zkušenosti se zážitkovou pedagogikou. Pamatuje „staré dobré časy“, kdy experimentování s účastníky kurzů takřka neznalo hranic. Do konference přinese pohled na význam rizika pro zrání osobnosti v dospělém věku. Podělí se s námi o zkušenosti, jak nastavit odpovídající míru rizika, aby přinesla transformační zážitek, který je stále ještě možné přežít. Funguje dobrodružství, prožívání nejistoty až ohrožení tak, jak si namlouváme? Pokud ano, jak na to: základní kameny vs. záchranné brzdy.

Turek

Jakub Turek

Jakub Turek označuje sám sebe jako novináře. Byl při rozjezdu internetového zpravodajství iDNES, podílel se na změně koncepce ekonomického týdeníku Profit, kus práce odvedl ve společnosti Media House a založil vydavatelství UpDown Media. Nyní je šéfredaktorem outdoorového portálu Horydoly.cz a je mužem na svém místě: jako horolezecký instruktor s kvalifikací High Aline Leader zprostředkovává čtenářům fundované poznatky, ke kterým dospěl nejen vlastní zkušeností, ale i pečlivým studiem oborových zdrojů. Když ho nenajdete na horách, tak hledejte na v nejrůznějších plavidlech a šlapadlech, hledejte pod zemí nebo na sněhu (případně pod sněhem). Nablízku bude i jeho žena a dva téměř dospělí synové.

…a proč jsme Jakuba pozvali?

Jakub rád a často publikuje o „outdooru“, jeho vývoji a především současné podobě. Sám říká, že se dnes jedná o spotřebitelskou tématiku se všemi jejími klady i zápory. Průnik jeho zájmů a profesí přináší zajímavé postřehy, které jdou daleko nad rámec dojmů a hypotéz. Jakub své pohledy a interpretace staví na analýzách informací záchranných složek. Na konferenci promluví o vlivu stále dokonalejších technických pomůcek a dostupných metodik. Poodhalí nám pozadí několika zajímavých nehod a podělí se s námi o svůj pohled na  rozpolcenost dobrodružných tužeb: chceme dobrodružství zažívat, ale nejsme ochotni podstupovat riziko. Přitom jedno bez druhého neexistuje.

Mertin Vclav 230102M_2Václav Mertin

S 38 letou praxí v dětském poradenství se řadí mezi špičky v oboru. V současné době pracuje na katedře psychologie FF UK, vyučuje pedagogickou a školní psychologii. Zabývá se školní problematikou, psychologickými aspekty poruch učení a chování dětí, ale také střídavou porozvodovou péčí a rolí médií ve výchově dětí. Prosadil se jako autor řady knih směrem jak k odborné veřejnosti (Psychologie pro učitelky mateřských škol, Výchovné poradenství, Problémy s chováním ve škole – jak na ně / Individuální výchovný plán), tak pro rodiče (např. Ze zkušeností dětského psychologa, Výchovné maličkosti, Výchova bez trestů).

… a proč jsme pana doktora pozvali?

Václav Mertin bude hovořit o dopadech výchovy dětí v bezrizikové společnosti na jejich život v dospívání a dospělosti. Vychází z toho, že některé okolnosti života ve vyspělých společnostech ovlivňují náš přístup k dětem: významně menší počet dětí v rodinách, růst množství předpisů regulujících veškeré výchovné postupy, feminizace oblastí týkajících se výchovy dětí. Děti jsou vedeny systematicky k tomu, aby volily správná řešení (přestože pro řadu oblastí neexistují), zmenšuje se prostor pro jejich vlastní experimentování a tedy i přijímání rozumného rizika. Pro řadu dospívajících i dospělých nevzniká patrně žádný velký problém, ovšem u některých může vést k extrémním reakcím: na jedné straně absolutní popření všech omezení, na straně druhé značná ustrašenost. Václav Mertin je proto přesvědčen, že výcvik k přijímání přiměřené míry rizika patří k důležitým úkolům edukace dětí.