Category Archives: INSPIRATIVNÍ ODKAZY

inspirativní odkazy

 
Aldrin_Apollo_11Krátký článek od Neala Stephensona hodnotí současnost a budoucnost vesmírného programu. Nevěnuje se ani tak technickým, jako společenským aspektům. Autor si klade otázku, jestli ještě někdy dokážeme „velké věci“, jako byl70-220 například projekt Apollo. Dochází k odpovědi, že kritickým faktorem je odvaha a schopnost podstoupit riziko, případně oběť. A to se dnes nikomu nechce. Proč… to si přečtěte v připojeném článku. 
Innovation can’t happen without accepting the risk that it might fail. The vast and radical innovations of the mid-20th century took place in a world that, in retrospect, looks insanely dangerous and unstable. Possible outcomes that the modern mind identifies as serious risks might not have been taken seriously—supposing they were noticed at all—by people habituated to the Depression, the World Wars, and the Cold War, in times when seat belts, antibiotics, and many vaccines did not exist. 
 
 
John Coates, fyziolog a obchodník s finančními deriváty v jedné osobě popisuje, v jak vyhrocených stavech duše i těla se finančníci ocitají. A jaký dopad má jejich „hra“ na vnímání rizika a tím pádem i kvalitu rozhodnutí o astronomických investicích bankovních SU0-223-CN klientů. Zajímavější než pohled do zákulisí finančního světa je vědomí, jak se chuť riskovat proměňuje nezávisle na našem přesvědčení o racionalitě lidského chování. Autor casino online volá po zapojení neurovědy do zkoumání ekonomických procesů, které nás dnes ovlivňují více než všechny přírodní katastrofy dohromady. 
 
 
Víte, co bylo nejčastější příčinou (předčasného) úmrtí našich předků v průběhu celé evoluce člověka? Pád ze stromu, na který naši bližní lezli pro ovoce, vejce ptáků nebo zbloudilé šípy. A druhou v pořadí byla naopak smrt pod padajícím stromem, a teprve po těchto „banalitách“ následují hladové šelmy, jedovatí hadi a hmyz a další.  Lidé se naučili vyhýbat nebezpečí, že o něm neustále mluvili a mluvili. To dokazují i dnešní návštěvy přírodních národů, jejichž příslušníci nezavřou klapačku a neustále si vyprávějí příběhy a zážitky, které je potkaly. Jazyk a jeho intenzivní využívání tedy naše předky zachránily před vyhynutím. Budiž toto inspirací i pro naše konferenční sdílení.