Author Archives: admin

naše teze

1. dobrodružství je nenahraditelný fenomén ve výchově a vzdělávání

2. prožitek rizika je nepostradatelný pro zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj člověka

3. riziko je rozpoznatelné a řiditelné

4. uznáváme, že stále zůstane část, která řiditelná není. To však pro nás není argument k tomu, abychom vymítáním rizika ochudili nabývání životních zkušeností

kdo jsme

Naší doménou je rozvoj lidského potenciálu člověka prostřednictvím zážitkového učení. Nevyhnutelně se dostáváme za hranice pohodlí, jistoty a pocitu bezpečí. Tímto se učíme, jak s rizikem kolem nás nakládat tak, aby dobrodružství objevování nezůstalo prázdným pojmem. Jsme připraveni se s vámi o naše zkušenosti podělit.

Jsme Prázdninová škola Lipnice (www.psl.cz)

pro koho to děláme

Jsme součástí přehlíženého sektoru tzv. neformálního vzdělávání. Světa organizací i jednotlivců, kteří se podílejí na výchově dětí i dospělých, jejich osobnostním rozvoji i učení. Obáváme se, že význam a přínos tohoto sektoru si uvědomíme, až o něj přijdeme. Tomu chceme předejít, a proto tuto konferenční platformu vzdělávání a vzájemného sdílení pořádáme. Konference je přístupná všem stoupencům rozvoje, výchovy a vzdělání bez ohledu na instituce, v nichž působí.

co tam děláme

Chceme inspirovat, k akci i zamyšlení. Na konferenci během jednoho dne vystoupí 6-8 hostů z oblasti psychologie, pedagogiky, medicíny, práva, kteří mají k dané problematice co říci. Vycházíme z předpokladu, že v různosti sdílených pohledů leží bohatství poznání. Dbáme na zachování rovnováhy „zisků a ztrát“ dobrodružství. To znamená, že stejnou měrou inspirujeme k odvaze i rozvážnosti.

KOD13

Letos chceme debatu dále rozvinout v některých vybraných kapitolách, abychom prohloubili povědomí a poznání. Chceme inspirovat a probudit odhodlání k akci odvážné i rozvážné.

místo

MeetFactory

Ke Sklárně 3213/15, Praha 5

Zobrazení na mapě

MeetFactoryMapa

Městská hromadná doprava: 
Zastávka „Lihovar“

tramvaje číslo: 12, 14, 20
autobusy číslo: 121, 129, 196, 197, 198, 241, 243, 246, 248, 253
nejbližší metro: Smíchovské nádraží (linka B)
noční linka – tramvaj číslo 54, autobusy číslo  501, 507

Od zastávky jděte podél tramvajových kolejí směrem na Barrandov, přejděte přes most, první odbočkou doprava po silnici dojděte přímo k budově MeetFactory. Cesta od zastávky trvá přibližně 4 minuty.

přívoz – nalodíte se na zastávce Císařská louka

výstupy

Prezentace z ročníku 2012

Heslo pro rozbalení je: konferenceDOBRODRUZSTVI2012