HOME

O CO NÁM JDE

2013-02-22 15:20:41admin

Z

Se znepokojením sledujeme, jak se kolem nás a veškerého společenského dění stahuje smyčka předpisů, zákazů a jiných omezení ve snaze učinit svět kolem nás bezpečnějším, jistějším a předvídatelnějším. Tlak na eliminaci rizik ve všech sférách společenského života vytváří kulturu falešného bezpečí, která postupně degeneruje v kulturu strachu z chybných kroků.

Ztrácíme odvahu převzít odpovědnost za vlastní chování a činit kroky, které přinášejí nejistotu výsledku. Místo toho se odvoláváme na normy a pravidla tam, kde ještě donedávna platil nepsaný zákon selského rozumu a právo na vlastní rozhodnutí. Současný život začíná mnohdy postrádat prvky přirozeného dobrodružství, objevování, nejistoty a rizika. Prožitek takových situací přináší nenahraditelnou zkušenost, která akceleruje schopnost tvořit a realizovat vlastní myšlenky, reagovat na podmínky proměnlivého světa a postarat se o sebe sama. Odvaha činit kroky do neznáma kultivuje náš úsudek a schopnost rozpoznávat rizika. Učíme se tak jedné ze základních životních kompetencí: žití, nikoli přežívání.

My tvrdíme, že dobrodružství a schopnost práce s rizikem má své nezaměnitelné místo ve výchově a vzdělávání. Jak je vrátit do hry? Pojďte s námi nacházet inspiraci hledáním odpovědi na otázky, „co“ a „jak“ dělat, aby se dobrodružství při výchově a vzdělávání udrželo při životě.

Jsme Prázdninová škola Lipnice!

placka_rovna-250x2581

 

 

Jsme součástí kampaně: